Sommar_SLoken

Vandringsleder

Alldeles här runt hörnet ligger fem fantastiska vandringsleder, en till sex
kilometer långa, där du kan löpträna eller bara njuta av en
stärkande promenad. Vilket av spåren passar dig bäst?

Blå/vit, 2,1 km
Detta spår är en bit av den gamla Kungsvägen, som leder ner till Loka Brunn längs vattnet. Det
är barkat och förhållandevis brett – det passar dig som vill ha en lätt promenad utan stora höjdskillnader. Känner du för att ta en liten avstickare ner mot vattnet? Titta ordentligt efter skylten till Kärleksstigen! Har ni tur kanske ni får se en bäver i dammen!

Orange/vit, 3 km
Spåret börjar utmed Norra Loken, i nordlig riktning. I början finner du den berömda
”sparktallen” vid stigen. Där kan du stanna till för att testa din vighet, precis som de tidiga kurortsgästerna gjorde. Det sägs att kung Gustav III ristat in sina initialer i barken på trädet. Kan du hitta dem? Efter några hundra meter korsar spåret väg 205, därefter passerar man ett grustag. Följ stigen genom skogen och runda en liten ås där en bäck rinner utmed spåret! Du passerar väg 205 igen när du har gått klart de tre kilometerna – då är du vid infarten till Loka Brunn.

Röd/vit, 3,5 km
Spåret börjar strax bakom vårt spa Vattensalongen, på östra sidan om Norra Loken. Följ pilen
till höger efter du passerat ”Skogshyddan”. Spåret börjar med en kraftig uppförsbacke på en vacker skogsstig. Den är stenig och knotig, men spångar är utlagda för att underlätta framfarten. Väl uppe på höjden så kommer du ut på en grusväg där du ska ta av till vänster. Grusvägen leder dig sedan ner till väg 205. Du går utmed vägen ca 400 m och svänger sedan av på stigen som går utmed Norra Lokens västra sida. Du kommer att passera ”sparktallen” (se texten ovan) och efter det skymtar du åter Loka Brunn.

Gul/vit, 6 km
Spåret börjar bakom stora Societetshuset: grusvägen går förbi några torp och leder uppför den
branta ”mördarbacken”, som tar dig en bra bit upp på berget. Väl uppe svänger du av på en stig till höger in i skogen. Detta spår tar dig genom kuperad terräng på stigar, grusvägar, spångar och gräsplaner. Var noga med att följa skyltningen! Några platser kommer du att passera igen, fast i annan riktning. Slutligen kommer du åter tillbaka till den branta grusvägen – men nu får du bromsa när det går utförs.

Grön/vit, 1 km
Spåret börjar strax bakom Vattensalongen, på samma ställe som det röd/vita spåret. Följ pilen till höger efter att du passerat ”skogshyddan”. Spåret börjar med en kortare uppförsbacke på en skogsstig. Följ grönmärkningen till höger, in i skogen. Du kommer att passera trolsk skog med mossbeklädd mark och se en bäck som ringlar sig nedför berget. När skogen tar slut kommer du ut på en grusväg. Följ grusvägen till höger så kommer du fram ovanför Stora Societetshuset.