Vgvisarekopia21

Medarbetare

På Loka Brunn arbetar närmare 150 personer. Här finner du kontaktuppgifter till avdelningsledarna, som gärna hjälper dig med frågor, eller kan hänvisa dig vidare.
Du kan även kontakta oss på info@lokabrunn.se eller ringa växeln på 0591-631 00.

Mia Spendrup, vd
mia.spendrup@lokabrunn.se

Marie Dahlgren, vvd
marie.dahlgren@lokabrunn.se
070-553 39 20

Annelie Fritzell, hotellchef
annelie.fritzell@lokabrunn.se
0591-631 91

Daniel Hagsten, försäljningschef
daniel.hagsten@lokabrunn.se
072-526 92 43

Emelie Mill, marknadskoordinator
emelie.mill@lokabrunn.se
070-255 28 64

Anne-Louise Dahl, food & beverage manager
anne-louise.dahl@lokabrunn.se
073-071 13 08

Frida Hagsten, tf. Spachef
frida.hagsten@lokabrunn.se
073-920 00 08

Rebecka Hautanen, behandlingschef
rebecka.hautanen@lokabrunn.se
070-278 31 72

Kalle Östlund, fastighetschef
kalle.ostlund@lokabrunn.se
072-401 42 44

Barbro Lundh, husfru
barbro.lundh@lokabrunn.se
070-677 37 73