Vår hemsida uppdateras kontinuerligt, men vi behöver reservera oss för förändringar. För aktuella öppettider, information och hjälp med bokning, vänligen kontakta oss på 0591-631 00.

Vi vidtar bland annat följande åtgärder i Loka Brunns verksamheter:

  • Vi minimerar risken för direkt kontaktsmitta genom att hålla god handhygien, undvika handhälsning och att röra vid ansiktet.
  • Samtliga medarbetare har instruerats att stanna hemma vid minsta tecken på ohälsa.
  • Handsprit hålls tillgänglig vid samtliga kortterminaler, receptioner, i matsalar och konferenslokaler.
  • Lunch och middag serveras på tallrik. Frukost serveras av personal alternativt portionsförpackas.
  • Vi håller avstånd mellan borden i matsalen och fördelar tider för att undvika trängsel och köer.
  • Vi har begränsat antalet samtidiga platser i gymmet till 4 personer.

Loka Brunns verksamheter följer vidare Visitas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hantering av risk för smittspridning. Alla medarbetare hålls löpande uppdaterade om utvecklingen.

Vi tillämpar ordinarie avbokningsregler.