Vår hemsida uppdateras kontinuerligt, men vi behöver reservera oss för förändringar. För aktuella öppettider, information och hjälp med bokning, vänligen kontakta oss på 0591-631 00.

Vi vidtar bland annat följande åtgärder i Loka Brunns verksamheter:

  • Vi minimerar risken för direkt kontaktsmitta genom att hålla god handhygien, undvika handhälsning och att röra vid ansiktet.
  • Samtliga medarbetare har instruerats att stanna hemma vid minsta tecken på ohälsa.
  • Handsprit hålls tillgänglig vid samtliga kortterminaler, receptioner, i matsalar och konferenslokaler.
  • Lunch och middag serveras på tallrik.
  • Vi håller avstånd mellan borden i matsalen och fördelar tider för att undvika trängsel och köer.

Loka Brunns verksamheter följer vidare Visitas och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hantering av risk för smittspridning. Alla medarbetare hålls löpande uppdaterade om utvecklingen.

Vi tillämpar ordinarie avbokningsregler.