Skarmavbild-2023-03-29-kl.-11.35.13

Ovärderlig kunskap som räddar liv!

Varje år sker i Sverige runt 10 000 hjärtstopp i samhället och på våra arbetsplatser 35 000 arbetsolyckor som medförde sjukfrånvaro. Med rätt kunskaper kan vi inte bara rädda liv samt minska skadeutvecklingen vid en olyckshändelse, vi kan även lindra lidande och förbättra möjligheterna för den drabbades återgång till livet och vardagen.  

Visste du att alla arbetsplatser i Sverige är skyldiga enligt lag att ha en beredskapsplan samt utbildad personal inom Hjärt & lungräddning samt Första hjälpen? Planen skall även innehålla rutiner samt att personalen utbildas inom krisstöd.

Hos oss kan du och dina arbetskamrater nu få dessa kunskaper genom att utbilda er inom något av våra program. De olika programmen tar endast ett fåtal timmar i anspråk från ert möte och vistelse hos oss. Vid genomförd utbildning mottager varje deltagare ett utbildningsbevis och er arbetsplats uppfyller de krav som ställs av Arbetsmiljöverket beskriver i föreskrifterna som återfinns i AFS199:7. Sist men inte minst så har ni gjort er arbetsplats mycket tryggare där era kollegor även kan titulera sig som livräddare.

Våra kurser hålls av certifierade utbildare enligt Svenska hjärt- och lungräddningsrådet riktlinjer.

HLR med hjärtstartare samt Första Hjälpen
I denna kurs så får era deltagare kunskaper inom vad vi kan göra när ett hjärtstopp uppstår samt hur en hjärtstartare fungerar. Vi kommer även att prata vad som sker i kroppen under ett hjärtstopp samt arbeta enligt ett internationellt fastslaget flödesschema i syftet att rädda liv.

Om olyckan inträffar eller att ett plötsligt sjukdomsfall uppstår så är basala kunskaper inom Första hjälpen något som kan göra stor skillnad på riktigt. När vi tillsammans utforskar möjligheterna inom Första hjälpen så kommer vi vidröra områden som blödningar, andnöd och en mängd olika sjukdomsbilder samt vilka metoder som vi kan bistå med. Detta i syftet häva skadeutvecklingen samt lindra och minska lidande.  

Teoretiska och praktiska moment varvavas under utbildningen. 

Tid: ca 3 h
Grundpris 2000 kr, därefter 895 kr/ person 

HLR med hjärtstartare
I denna kurs så får era deltagare kunskaper inom vad vi kan göra när ett hjärtstopp uppstår samt hur en hjärtstartare fungerar. Vi kommer även att prata vad som sker i kroppen under ett hjärtstopp samt arbeta enligt ett internationellt fastslaget flödesschema i syftet att rädda liv.

Tid: ca 1,5 h
Grundpris 2000 kr, därefter 495 kr/ person 

Barn-HLR
I denna kurs så får era deltagare kunskaper om vad vi kan göra när ett hjärtstopp eller blockerad luftväg hos ett barn uppstår. Kom ihåg att det är stor skillnad på vad som gäller vid ett hjärtstopp hos ett barn kontra ett hjärtstopp hos en vuxen, därav är denna kurs extra viktig för dig som vistas i en miljö med många barn. Vi kommer även att prata vad som sker i kroppen under ett hjärtstopp samt arbeta enligt ett internationellt fastslaget flödesschema i syftet att rädda liv. 

Tid: ca 1,5 h
Grundpris 2000 kr, därefter 495 kr/ person 

Samtliga priser presenteras exklusive moms.